Invertir en tecnologia

A Insu Pack comptem amb un laboratori exclusivament dedicat al desenvolupament d'assajos i simulacions orientades a millorar les nostres solucions al camp de la logística isotèrmica.

La gran quantitat de variables que poden influir en el rendiment d'un embalatge fa que el mètode més fiable per facilitar dades objectives sigui registrar les diferents temperatures durant la realització d'assajos en un entorn controlat que simuli les condicions reals a què es veurà sotmès el embalatge.

embalaje_frío_cameras_climaticas-600x900
embalaje_frío_cameras_climaticas_1-600x400

Apostar per la innovació

La nostra experiència en el disseny i fabricació d'embalatges, unida a una estreta col·laboració amb el Centre Tecnològic de Transmissió de Calor de la UPC, centre de recerca de reconegut prestigi a tot el món, ha donat com a fruit el desenvolupament de totes les eines teòriques i materials per poder obtenir resultats exactes a les nostres completes simulacions de rendiment tèrmic, sempre segons els escenaris predeterminats pels nostres clients.

El nostre exclusiu laboratori està equipat amb tots els equips necessaris per a la realització d'aquestes simulacions, incloent instrumental de precisió, preparat i calibrat pel prestigiós CTTC, a més d'un programari desenvolupat en exclusiva pel mateix CTTC per a l'adquisició i l'anàlisi dels resultats numèrics . L'ús de paquets d'assaig m-packs fabricats per la Universitat de Bristol segons els requeriments de la norma europea EN 23953-2:1995, com a elements simulants per a la realització dels assaigs, permet obtenir resultats totalment representatius.

Millorar la gestió ecològica dels productes isotèrmics

Al mateix laboratori es dissenyen i elaboren els embalatges isotèrmics-prototip sobre els quals posteriorment es realitzen els assaigs de simulació tèrmica, perquè quan qualsevol dels nostres productes surti al mercat ho faci amb plenes garanties d'un funcionament òptim. Això ens dóna una gran flexibilitat, que permet una agilitat sense competència en processos de redisseny i reenginyeria, sempre per poder donar una resposta satisfactòria als nostres clients en el termini més breu possible.

Gràcies a la nostra experiència, podem assessorar els nostres clients en funció de les seves necessitats, per fer que el procés logístic amb els nostres embalatges i productes isotèrmics els resulti més còmode i efectiu. També a partir de les necessitats, i de les condicions especificades en cada cas, els nostres productes isotèrmics personalitzats poden ser provats i validats segons els nostres procediments d'assaig a les nostres instal·lacions de forma rigorosa, per garantir una fiabilitat contrastada.

caja-envio-frío-600x428
Necessites més informació sobre els nostres productes i serveis?